Ljubljanska01-logo-black

PROJEKT

Nepremičnina se nahaja v samem centru mesta v večjem poslovno-stanovanjskem objektu, na stičišču Ljubljanske in Vošnjakove ulice.

Predmet projekta je preureditev mandsardne etaže v izmeri 500 m2,  v stanovanjske namene.

V ta namen je pripravljen Idejni projekt, ki nakazuje možne opcije ureditve oz. prenove nepremičnine.

Zasnova je urejena tako, da kar v največji meri izkorišča dnevno svetlobo.

Dostop do enot je možen preko skupnega stopnišča ali s predvidenim dvigalom – privatni vhod za stanovalce.

Variaciji XL in L  ponujata v tlorisni rešitvi tudi večje pokrite terase.

VARIACIJE

Zasnovane so 4 različice tlorisne ureditve enot. Od variacije XL – enostanovanjski “penthouse” do variacije S – štiri manjša stanovanja.

Variacije prikazujejo fleksibilnost prostora in nakazujejo različne možnosti izkoriščanja površine.